Lê, T. N. T., và X. H. Nguyễn. “Phát triển Du lịch Farmstay tại thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Tiềm năng Và giải pháp”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 3, Tháng Chín 2023, doi:10.59907/daujs.2.3.2023.167.