Nguyễn, D. C. “Chuyến triều cống Sau cùng của triều đại Tây Sơn”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.59907/daujs.2.2.2023.158.