Nguyễn, T. L., và P. T. Nguyễn. “Mối Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng Và truyền miệng EWOM của khách hàng E-Banking”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 3, Tháng Chín 2023, doi:10.59907/daujs.2.3.2023.133.