Nguyễn, P. H., và T. T. L. Nguyễn. “Giảm thiểu sóng hài Trên lưới điện phân phối Có tích hợp điện mặt trời”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.59907/daujs.2.2.2023.130.