Danh, T. N. “Định hướng Khai thác Múa dân Gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm Du lịch tại thành phố Cần Thơ”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 3, Tháng Chín 2023, doi:10.59907/daujs.2.3.2023.123.