Phan, H. M. T. “Phương pháp giảng dạy Biên dịch 1 Cho Sinh Viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.59907/daujs.2.2.2023.120.