[1]
T. H. Nguyễn, “Thực trạng sức khỏe tâm thần của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á trong thời kỳ giãn cách xã hội do COVID-19”, daujs, vol 1, số p.h 3, tr 28-39, tháng 11 2022.