[1]
T. H. Nguyễn, “Khảo sát đặc điểm vi học, thành phần hóa học và hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis affinis”, daujs, vol 1, số p.h 01, tr 57-66, tháng 6 2022.