[1]
C. T. Nguyễn, “Đũa: Vì sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ ‘箸’?”, daujs, vol 1, số p.h 3, tr 122-143, tháng 11 2022.