[1]
T. D. Trần, T. V. H. Nguyễn, . T. H. T. Nguyễn, và T. T. Q. Huỳnh, “Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ”, daujs, vol 1, số p.h 03, tr 12-27, tháng 11 2022.