[1]
T. N. D. Nguyễn, “Influencer Marketing trong thời đại số”, daujs, vol 1, số p.h 01, tr 24-31, tháng 6 2022.