[1]
X. V. Nguyễn, “Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch hộ gia đình đối với chất lượng dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng”, daujs, vol 2, số p.h 2, tháng 6 2023.