[1]
T. N. T. Lê và X. H. Nguyễn, “Phát triển du lịch Farmstay tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Tiềm năng và giải pháp”, daujs, vol 2, số p.h 3, tháng 9 2023.