[1]
P. H. Nguyễn và T. T. L. Nguyễn, “Giảm thiểu sóng hài trên lưới điện phân phối có tích hợp điện mặt trời”, daujs, vol 2, số p.h 2, tháng 6 2023.