[1]
H. M. T. Phan, “Phương pháp giảng dạy biên dịch 1 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á”, daujs, vol 2, số p.h 2, tháng 6 2023.