[1]
X. V. Nguyễn, “Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số”, daujs, vol 2, số p.h (01)(05), tr 2-15, tháng 3 2023.