Trần, T. D., Nguyễn, T. V. H., Nguyễn, . T. H. T. và Huỳnh , T. T. Q. (2022) “Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(3), tr 12-27. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/65 (Truy cập: 26Tháng Hai2024).