Lê, M., Nguyễn, Đỗ H. P. và Nguyễn, T. T. (2023) “Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). doi: 10.59907/daujs.2.3.2023.203.