Nguyễn, T. L. và Nguyễn, P. T. (2023) “Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). doi: 10.59907/daujs.2.3.2023.133.