Nguyễn, P. H. và Nguyễn , T. T. L. (2023) “Giảm thiểu sóng hài trên lưới điện phân phối có tích hợp điện mặt trời”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). doi: 10.59907/daujs.2.2.2023.130.