Lê, Thị Hồng Thúy, và Ngọc Quang Lê. 2022. “The Economic Benefits of Community-Based Rural Tourism on Rural Development: A Case Study of Tra Que Village, Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (3):76-91. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/92.