Hoa, Hữu Lân. 2022. “Mô hình chuỗi Cung ứng ngắn Cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (4):42-59. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/81.