Nguyễn, Cung Thông. 2022. “Đũa: Vì Sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ ‘箸’?”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (03):122-43. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/68.