Lê, Minh, Đỗ Hoài Phong Nguyễn, và Toàn Trung Nguyễn. 2023. “Nghiên cứu khảo sát thông số thiết Kế đường ống Xả Trên Xe Ford Escape”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.203.