Nguyễn, Duy Chính. 2023. “Chuyến triều cống Sau cùng của triều đại Tây Sơn”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (2). https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.158.