Dương, Bảo Trung. 2023. “Tác động của ‘bad review’ đối với hình ảnh thương hiệu”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.140.