Nguyễn, Thanh Lâm, và Phước Thiện Nguyễn. 2023. “Mối Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng Và truyền miệng EWOM của khách hàng E-Banking”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.133.