Nguyễn, Phúc Huy, và Thị Thanh Loan Nguyễn. 2023. “Giảm thiểu sóng hài Trên lưới điện phân phối Có tích hợp điện mặt trời”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (2). https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.130.