Danh, Thị Nhi. 2023. “Định hướng Khai thác Múa dân Gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm Du lịch tại thành phố Cần Thơ”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.123.