Phan, Hoàng My Thương. 2023. “Phương pháp giảng dạy Biên dịch 1 Cho Sinh Viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (2). https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.120.