HOA, H. L. Mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 04, p. 42-59, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/81. Acesso em: 30 tháng 1. 2023.