NGUYỄN, T. H.; LẠI , T. H.; TRẦN, C. H. T.; TRẦN, T. M.; TRẦN, T. V.; HỨA, T. L. O.; PHẠM , T. N.; ĐỖ , T. T. M.; NGUYỄN , T. T. H.; PHẠM , T. V. P. Thực trạng sức khỏe tâm thần của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á trong thời kỳ giãn cách xã hội do COVID-19. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 03, p. 28-39, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/72. Acesso em: 8 tháng 12. 2022.