NGUYỄN, C. T. Đũa: Vì sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ “箸”?. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 03, p. 122-143, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/68. Acesso em: 8 tháng 12. 2022.