TRẦN, T. D.; NGUYỄN, T. V. H.; NGUYỄN, . T. H. T.; HUỲNH , T. T. Q. Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 03, p. 12-27, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/65. Acesso em: 8 tháng 12. 2022.