LÊ, T. N. T.; NGUYỄN, X. H. Phát triển du lịch Farmstay tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Tiềm năng và giải pháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 3, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.3.2023.167. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/167. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.