NGUYỄN, T. L.; NGUYỄN, P. T. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 3, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.3.2023.133. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/133. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.