NGUYỄN, P. H.; NGUYỄN , T. T. L. Giảm thiểu sóng hài trên lưới điện phân phối có tích hợp điện mặt trời. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 2, 2023. DOI: 10.59907/daujs.2.2.2023.130. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/130. Acesso em: 28 tháng 9. 2023.