Lâm, T. D. N., Dương, V. T., Võ, T. T. H., Lê, . P. Q. T., Quách, N. T. U., Nguyễn, T. D. L., & Nguyễn, T. N. C. (2022). Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của vỏ quả cà phê thu hái tại Gia Lai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, Rubiaceae. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), 49-56. Truy vấn từ https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/6