Lê, M., Nguyễn, Đỗ H. P., & Nguyễn, T. T. (2023). Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.203