Lê, T. N. T., & Nguyễn, X. H. (2023). Phát triển du lịch Farmstay tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Tiềm năng và giải pháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.167