Nguyễn, P. H., & Nguyễn , T. T. L. (2023). Giảm thiểu sóng hài trên lưới điện phân phối có tích hợp điện mặt trời. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.130