1.
Trần TD, Nguyễn TVH, Nguyễn THT, Huỳnh TTQ. Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ. daujs. 2022;1(03):12-27. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/65