1.
Lê TNT, Nguyễn XH. Phát triển du lịch Farmstay tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Tiềm năng và giải pháp. daujs. 2023;2(3). doi:10.59907/daujs.2.3.2023.167