1.
Bùi TMT, Lê VHL. Tác động của năng lực lãnh đạo đến văn hóa doanh nghiệp tạo lòng trung thành cho người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. daujs. 2022;1(01):1-13. Truy cập Tháng Chạp 10, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/1