(1)
Hoa, H. L. Mô hình chuỗi Cung ứng ngắn Cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. daujs 2022, 1, 42-59.