(1)
Trần, T. D.; Nguyễn, T. V. H.; Nguyễn, . T. H. T.; Huỳnh , T. T. Q. Nghiên cứu chiết xuất Tinh dầu gấc phục vụ nông hộ. daujs 2022, 1, 12-27.