(1)
Lê, T. N. T.; Nguyễn, X. H. Phát triển Du lịch Farmstay tại thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Tiềm năng Và giải pháp. daujs 2023, 2.