(1)
Phan, H. M. T. Phương pháp giảng dạy Biên dịch 1 Cho Sinh Viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á. daujs 2023, 2.