[1]
Hoa, H.L. 2022. Mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 04 (tháng 12 2022), 42-59.