[1]
Nguyễn, C.T. 2022. Đũa: Vì sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ “箸”?. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 3 (tháng 11 2022), 122-143.